نمایشگاه بین المللی گیلان

مجری تبلیغات میحیطی نمایشگاه بین المللی گیلان - شهرآرا

تعرفه خدمات و تجهیزات نمایشگاه بین المللی گیلان

ردیف نوع خدمات مبلغ ( ریال )
1 پخش پیام تبلیغاتی هربار از آوای نمایشگاه 12000
2 تصویر برداری از مراسم افتتاحیه و اختتامیه 2/400/000
3 ساخت تور مجازی از هر غرفه نمایشگاه 3/000/000
ردیف تجهیزات غرفه مبلغ اجاره دوره
1 میز عسلی قایقی 200/000
2 میز عسلی شیشه ای 200/000
3 مبلمان تک نفره لوکس چرمی 450/000
4 مبلمان تک نفره اداری چرمی 400/000
5 صندلی تک نفره چوبی تشریفاتی 300/000
6 صندلی چرمی ام پی 200/000
7 صندلی جک دار پشت کانتر 450/000
8 میز جلسات شیشه ای گلدانی 350/000
9 ویترین افقی 1 ، 1/5 و 2 متری 450/000
10 مبلمان اداری 550/000
ردیف تجهیزات غرفه مبلغ اجاره دوره
11 ویترین ایستاده گردان 550/000
12 پنکه پایه دار 400/000
13 آب سردکن 1/300/000
14 کانتر چوبی 450/000
15 میز بزرگ چوبی 450/000
16 ست میز و صندلی 4 نفره نیلپر 1/800/000
17 تلویزیون ال سی دی 32 اینچ 2/250/000
18 یخچال 5 فوت 1/400/000
19 تلویزیون ال سی دی 42 اینچ 2/600/000

تعرفه تبلیغات

کد موقعیت تیپ ابعاد متراژ اجاره ( تومان )
V1 ورودی اول - دید از اتوبان رشت به تهران افقی 5*4 20 2/000/000
V2 ورودی محوطه - بالای پارکینگ - دید از اتوبان رشت تهران افقی 9*3 27 1/300/000
S1 مسیر تردد خودرو بازدید کنندگان - ویژه اسپانسر ( یک طرف - پشت و رو) عمودی 1*2 24 3/000/000
S2 مسیر تردد خودرو بازدید کنندگان - ویژه اسپانسر ( یک طرف - پشت و رو) عمودی 1*2 24 3/000/000
S3 چهاروجهی ویژه ( روبروی مسیر تردد - سالن اصلی - سالن همایش - پارکینگ ) عمودی 1*2 8 1/200/000
R1 جنب سالن اصلی نمایشگاه افقی 6/5*4 26 2/000/000
R2 جنب سالن اصلی نمایشگاه افقی 6/5*4 26 1/800/000
L جنب سالن اصلی نمایشگاه و رستوران افقی 6*4 24 1/700/000
M1 مقابل سالن - دید از پارکینگ 1 ، رستوران و سالن اصلی عمودی 3*5 15 1/000/000
M2 مقابل سالن - دید از پارکینگ 1 ، رستوران و سالن اصلی عمودی 6*3 18 1/500/000
M3 مقابل سالن - دید از پارکینگ 1 ، رستوران و سالن اصلی عمودی 6*3 18 1/500/000
P1 مقابل سالن - دید از پارکینگ 2 ، سالن همایش اصلی عمودی 3*5 15 1/000/000
P2 مقابل سالن - دید از پارکینگ 2 ، سالن همایش و سالن اصلی عمودی 6*3 18 1/500/000
P3 مقابل سالن - دید از پارکینگ 2 ، سالن همایش و سالن اصلی عمودی 6*3 18 1/500/000
V3 دیوار مقابل - جنب سالن اصلی - بالای رستوران افقی 12*1/8 24 1/800/000
V4 جنب رستوران - چپ گرد به سمت پارکینگ افقی 11*3 33 1/700/000
V5 خروجی - دید از محوطه و پارکینگ1 - تک تابلو افقی 12*3 36 1/300/000
T1 ورودی سالن ( دو طرف ) افقی 2*1 1/5 1/200/000
T2 ورودی سالن - راهرو - جنب آوا عمودی 2/2*1/5 3/5 1/000/000
T3 ورودی سالن - راهرو - دو طرف خودپرداز عمودی 0/4*2/2 1 1/000/000