جمعه سیاه یا همان بلک فرایدی به سبک ایرانی یک اشتباه تبلیغاتی یا یک فرصت؟

جمعه سیاه یا همان بلک فرایدی به سبک ایرانی یک اشتباه تبلیغاتی یا یک فرصت؟

بلک فرایدی یا همان جمعه سیاه که یک رسم آمریکایی است چند سالیست که در بین شیوه های بازاریابی ایرانی نفوذ کرده و توانسته چهره ای متفاوت از آنچه که واقعا در دنیا رایج است به مردم ایران نشان دهد. دو، سه سالی میشود که فروشگاه ...